Warta Travel - Wyjazdy Zagraniczne

Polisa WARTA Travel w wersji podstawowej wyjeżdżającym na narty za granicę gwarantuje:
 • pokrycie kosztów leczenia niezbędnej pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania bądź wypadku (KL)
 • wypłatę świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • zorganizowanie podstawowej pomocy w ramach usług Assistance Standard (pomoc w zorganizowaniu transportu do kraju, jeśli okaże się, że ubezpieczony z powodów medycznych lub innych musi wrócić wcześniej, niż zaplanował. Ponadto w ramach pomocy assistance ubezpieczyciel zorganizuje konsultacje prawne i pomoże w odzyskaniu, a następnie dostarczeniu bagażu pod wskazany przez ubezpieczonego adres).
Ubezpieczenie można poszerzyć o dodatkowe opcje.

Oprócz wymienionych wyżej elementów ochrony ubezpieczeniowej, polisa obejmować może także:
 • usługi Assistance Super (obok zawartych w Assistance Standard również dodatkowo: jeśli dorosły ubezpieczonych zachoruje ubezpieczyciel zorganizuje opiekę nad dziećmi, w razie potrzeby zapewni kierowcę zastępczego, zorganizuje przyjazd z kraju i pobyt najbliższych ubezpieczonego, wreszcie zajmie się transportem ubezpieczonego i przebywających z nim osób najbliższych do kraju),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC), przydatne jeśli ubezpieczony bądź przebywające pod jego opieką dzieci wyrządzą szkodę osobie trzeciej (może to być zniszczenie sprzętu, uszkodzenie bagażu bądź nieumyślne uszkodzenie ciała osoby trzeciej),
 • ubezpieczenie bagażu i sprzętu narciarskiego od utraty lub zniszczenia,
 • pokrycie kosztów kontynuacji leczenia ubezpieczonego w kraju, jeśli za granicą uległ wypadkowi,
 • zwrot kosztów poniesionych w związku z odwołaniem uczestnictwa w wyjeździe turystycznym lub anulowania biletu na samolot bądź autokar,
 • pakiet dedykowany narciarzom (SKI PLUS), w ramach którego pokrywane są koszty ratownictwa (ważne w górach za granicą, gdzie płaci się z własnej kieszeni za akcję służb ratowniczych).


Numer Centrum Alarmowego Warty:
tel. 801 311 311 (na terytorium RP) lub +48 601 311 311 (z zagranicy)


UWAGA! Numer telefonu centrum alarmowego oraz numer polisy należy mieć zawsze przy sobie!
To ułatwi ubezpieczonemu kontakt z Centrum Alarmowym, a jeśli ubezpieczony będzie nieprzytomny, będą to mogły zrobić służby ratownicze.

Najlepiej w tym celu:
 1. zapisać oba numery na kartce i włożyć do dokumentów
 2. oraz zapisać oba numery w telefonie komórkowym.
   
witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.72 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.72
/ 5.00 sprawdź