Jak wyrobić EKUZ?

Wyjeżdżając na narty lub snowboard do któregokolwiek z państw europejskich warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną bezpłatnie przez NFZ. W oparciu o ten dokument Polakowi za granicą przysługuje dostęp do opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.

polisa narciarska a EKUZ
fot: pixabay.com


Z EKUZ można korzystać w stanach nagłych podczas pobytu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwecji, Islandii i Liechtensteinie. Wyjeżdżając na narty lub snowboard do któregokolwiek z państw europejskich warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną bezpłatnie przez NFZ.

EKUZ wydaje NFZ

Wniosek składa się w wojewódzkim oddziale NFZ odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Złożenie podania osobiście jest o tyle korzystniejsze, że pozwala odebrać EKUZ właściwie „od ręki”. Wniosek można jednak wysłać także pocztą, zaznaczając formę odbioru karty: osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej (wówczas należy załączyć upoważnienie z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) albo pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Jeśli wnioskodawca odbiera kartę osobiście może określić, w którym wojewódzkim oddziale NFZ chce tego dokonać. To przydatne rozwiązanie dla tych, którzy zameldowani są w innym województwie niż to, w którym, ze względu na zatrudnienie bądź naukę (czy też z jakiegokolwiek innego powodu) przebywają.

Warto pamiętać, że karta EKUZ wydawana jest tylko osobom, które w Polsce uprawnione są korzystania ze świadczeń publicznej służby zdrowia. Niezbędne jest więc wskazanie z jakiego tytułu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne.

EKUZ nie wystarcza

Data ważności EKUZ

Karta ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia korzystanie ze świadczeń medycznych w zagranicznych placówkach publicznej służby zdrowia pod warunkiem, że nie wygasł status osoby ubezpieczonej w ramach NFZ.

Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w NFZ upływa po 30 dniach od:
rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu dłuższego niż 30 dni
zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej
utraty statusu bezrobotnego lub z dniem podjęcia pracy w państwie członkowskim
utraty lub zawieszenia uprawnień do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych
utraty statusu rolnika
utraty prawa do innego niż wynikające z zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia emerytalno-rentowe świadczenia społecznego
rozwiązania umowy o dobrowolne ubezpieczenie
źródło: materiały własne

Wygaśnięcie prawa do świadczeń jest jednoznaczne z utratą tych uprawnień dla osób podlegających pod to ubezpieczenie, czyli np. członków rodziny. Nieuprawnione korzystanie z opieki zdrowotnej jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty, w zależności od udzielonej pomocy medycznej. Nie będzie miał znaczenia stan pacjenta ani to, czy leczono go w placówce polskiej, czy też zagranicznej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia


Przypomnijmy, że karta EKUZ podczas wyjazdów zagranicznych na narty czy snowboard nie jest obowiązkowa. Można polegać wyłącznie na prywatnym ubezpieczeniu, które w razie potrzeby pokryje także koszty leczenia. Niemniej, podobnie jak NFZ, zalecamy jej posiadanie. Może, w razie wypadku na stoku, oszczędzić poszkodowanemu kłopotów.

Redakcja portalu 
www.ubezpieczenienanarty.pl


Poradnik: Jakie ubezpieczenie na narty na Słowację?

Jakie ubezpieczenie na narty na Słowację?

Słowacja jest popularnym kierunkiem wyjazdów na narty. Ten mały kraj leży blisko naszej ojczyzny oraz posiada lepsze warunki atmosferyczne, które sprzyjają zimowym zjazdom ze stoków. Z tego powodu wielu Polaków decyduje się właśnie na ten kurs. 

Więcej

Poradnik: Jakie ubezpieczenie na narty do Czech?

Jakie ubezpieczenie na narty do Czech?

Czechy są dla nas na tyle bliskim terytorialnie państwem, że weekendowy czy nawet kilkudniowy wyjazd na narty nie powinien stanowić dla nikogo problemu. Dzięki położeniu czeskich Tatr przy granicy z Polską, czasem wystarczy wybrać się kilkanaście kilometrów dalej, aby szusować po zagranicznych stokach.

Więcej

Poradnik: Jakie ubezpieczenie na narty do Austrii?

Jakie ubezpieczenie na narty do Austrii?

Austria jest jednym z najpopularniejszych kierunków narciarskich w Europie. Gdy znudzą się nam polskie stoki, chcemy zaznać nowych wrażeń oraz podziwiać wspanialsze widoki. Nasz wybór najczęściej pada wtedy na Alpy. A jeśli alpejskie stoki, to oczywiście w Austrii.

Więcej

witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.72 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.72
/ 5.00 sprawdź