X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenia na narty i snowboard

Jak wyrobić EKUZ?

zjazd
Wyjeżdżając na narty lub snowboard do któregokolwiek z państw europejskich warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną bezpłatnie przez NFZ. W oparciu o ten dokument Polakowi za granicą przysługuje dostęp do opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.
Wyjeżdżając na narty lub snowboard do któregokolwiek z państw europejskich warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną bezpłatnie przez NFZ. W oparciu o ten dokument Polakowi za granicą przysługuje dostęp do opieki medycznej w ramach publicznej służby zdrowia.

polisa narciarska a EKUZ
fot: pixabay.com


Z EKUZ można korzystać w stanach nagłych podczas pobytu we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwecji, Islandii i Liechtensteinie. Wyjeżdżając na narty lub snowboard do któregokolwiek z państw europejskich warto zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną bezpłatnie przez NFZ.

EKUZ wydaje NFZ

Wniosek składa się w wojewódzkim oddziale NFZ odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Złożenie podania osobiście jest o tyle korzystniejsze, że pozwala odebrać EKUZ właściwie „od ręki”. Wniosek można jednak wysłać także pocztą, zaznaczając formę odbioru karty: osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej (wówczas należy załączyć upoważnienie z numerem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) albo pocztą pod wskazany we wniosku adres.

Jeśli wnioskodawca odbiera kartę osobiście może określić, w którym wojewódzkim oddziale NFZ chce tego dokonać. To przydatne rozwiązanie dla tych, którzy zameldowani są w innym województwie niż to, w którym, ze względu na zatrudnienie bądź naukę (czy też z jakiegokolwiek innego powodu) przebywają.

Warto pamiętać, że karta EKUZ wydawana jest tylko osobom, które w Polsce uprawnione są korzystania ze świadczeń publicznej służby zdrowia. Niezbędne jest więc wskazanie z jakiego tytułu przysługuje ubezpieczenie zdrowotne.

EKUZ nie wystarcza

Data ważności EKUZ

Karta ubezpieczenia zdrowotnego umożliwia korzystanie ze świadczeń medycznych w zagranicznych placówkach publicznej służby zdrowia pod warunkiem, że nie wygasł status osoby ubezpieczonej w ramach NFZ.

Prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w NFZ upływa po 30 dniach od:
rozwiązania stosunku pracy lub w przypadku otrzymania urlopu dłuższego niż 30 dni
zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej
utraty statusu bezrobotnego lub z dniem podjęcia pracy w państwie członkowskim
utraty lub zawieszenia uprawnień do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych
utraty statusu rolnika
utraty prawa do innego niż wynikające z zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia emerytalno-rentowe świadczenia społecznego
rozwiązania umowy o dobrowolne ubezpieczenie
źródło: materiały własne

Wygaśnięcie prawa do świadczeń jest jednoznaczne z utratą tych uprawnień dla osób podlegających pod to ubezpieczenie, czyli np. członków rodziny. Nieuprawnione korzystanie z opieki zdrowotnej jest równoznaczne z koniecznością uiszczenia stosownej opłaty, w zależności od udzielonej pomocy medycznej. Nie będzie miał znaczenia stan pacjenta ani to, czy leczono go w placówce polskiej, czy też zagranicznej.

Ubezpieczenie kosztów leczenia


Przypomnijmy, że karta EKUZ podczas wyjazdów zagranicznych na narty czy snowboard nie jest obowiązkowa. Można polegać wyłącznie na prywatnym ubezpieczeniu, które w razie potrzeby pokryje także koszty leczenia. Niemniej, podobnie jak NFZ, zalecamy jej posiadanie. Może, w razie wypadku na stoku, oszczędzić poszkodowanemu kłopotów.

Redakcja portalu 
www.ubezpieczenienanarty.pl


« Powrót do listy

Zamów kontakt

Zamów bezpłatny kontakt z doradcą

Imię*
Nazwisko*
Temat zapytania*
Numer telefonu*
Adres e-mail*

Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Ubezpieczenia online.pl Rankomat Sp. z o.o. Sp. k., ul. gen. Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław i jej partnerów. Wyrażasz zgodę na kontakt mailowy lub/i telefoniczny w celu przedstawienia ofert ubezpieczenia oraz akceptujesz regulamin portalu.

Dlaczego warto ubezpieczyć się?

Ubezpieczenie na narty i snowboard

Specjalnie dla narciarzy i snowboardzistów opracowaliśmy oferty, które zapewniają kompleksową ochronę podczas aktywnego wypoczynku w górach.
  • Pokrycie kosztów leczenia
  • Organizacja i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa górskiego
  • Ubezpieczenie zimowego sprzętu sportowego od kradzieży i zniszczenia
  • OC - na wypadek gdy poszkodowany pozwie Cię o odszkodowanie